Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Zarządzenia 2016-2020

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 7 lutego 2020 r

2020-02-10

w sprawie wprowadzenie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 30 września 2019 r

2019-10-24

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 9 września2019 r

2019-10-24

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 13 lutego 2019 r

2019-02-13

w sprawie wprowadzenia procedury działań podejmowanych przez asystenta rodziny i pracownika socjalnego na rzecz rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo wychowawczych

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 8 stycznia 2019 r

2019-01-08

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 18 października 2019 r

2019-10-23

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Skaryszewie