Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych

2018-02-28

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.