Struktura Organizacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

K A D R A
MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SKARYSZEWIE

L.p.

Imię i Nazwisko

Stanowisko / zakres spraw

Nr pokoju

Nr telefonu

1

Aneta Wilanowicz

Dyrektor

14

48 610-32-84 wew. 26

2

Jolanta Kalbarczyk

Główny Księgowy

13

48 610-32-84 wew. 25

3

Monika Adamczyk

Zastępca Dyrektora

13

48 610-32-84 wew. 25

4

Milena Wojtyniak

Załatwia sprawy z zakresu:

 • administracji MGOPS
13 48 610-32-84 wew. 25

5

Izabella Borucińska

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych

12

48 610-32-84 wew. 21

6

Zofia Kozicka

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • dodatków energetycznych

12

 

48 610-32-84 wew. 21

7

Bożena Leszczyńska

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych

11

48 610-32-84 wew. 23

8

Lidia Słowińska

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie

11

48 610-32-84 wew. 23

9

Aneta Lipiec

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych,
 • pomocy żywnościowej

10

48 610-32-84 wew. 24

10

Anna Kowalczyk

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych,
 • stypendiów szkolnych

10

48 610-32-84 wew. 24

11

Martyna Czapczyńska

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,
 • czystego powietrza

09

48 326-17-27

12

Agata Gronek

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,
 • czystego powietrza
09 48 326-17-27

13

Karolina Dziocha

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • czystego powietrza

09

48 326-17-27

14

Anna Madej

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń wychowawczych
 • ubezpieczeń społecznych
  i zdrowotnych świadczeniobiorców,
 • czystego powietrza

08

48 326-17-27

15

Grażyna Lewientowicz

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń wychowawczych
 • czystego powietrza

08

48 326-17-27

16

Karolina Piwońska

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń wychowawczych
 • czystego powietrza

08

48 326-17-27

17

Agnieszka Deja

Asystent rodziny

10

48 610-32-84

18

Teresa Gazda

Opiekun w MGOPS

01

48 610-32-84

19

Barbara Grzybowska

Opiekun w MGOPS

01

48 610-32-84

20

Fijałkowski Andrzej

Kierowca w MGOPS

01

48 610-32-84