Zarządzenia 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 7/2022

2022-12-16

Zarządzenie Nr 7/2022
Dyrektora
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 16 grudnia 2022r.

w sprawie: przedłożenia projektu planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do projektu Uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 6/2022

2022-12-01

Zarządzenie Nr 6/2022
Dyrektora
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 01.12.2022r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów lub wymiany szkieł w okularach korygujących wzrok w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe lub laptopy.

Zarządzenie Nr 5/2022

Zarządzenie Nr 5/2022
Dyrektora
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 24.11.2022r.

w sprawie: upoważnienia Pani Moniki Adamczyk Zastępcy Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, a także do przekazywania informacji o przyznaniu dodatku oraz wydawania decyzji w przypadkach określonych w art. 26 ust. 20 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zarządzenie Nr 4/2022

2022-11-03

Zarządzenie Nr 4/2022
Dyrektora
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 3 listopada 2022r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie na dzień 31 grudnia 2022r.

Zarządzenie Nr 3/2022

2022-06-21

Zarządzenie Nr 3/2022
Dyrektora
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu zastępczego znajdującego się w posiadaniu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

Zarządzenie Nr 2/2022

2022-06-13

Zarządzenie Nr 2/2022
Dyrektora
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 13 czerwca 2022r.

w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu zastępczego znajdującego się w posiadaniu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.